تفکر چیست؟تفکر خلاق یعنی چه؟

تفکر چیست؟تفکر از منظر روانشناسی فرایند حل مسئله است.

تفکر بر دو نوع است:تفکر واگرا_تفکر همگرا

تفکر واگرا:در این سبک راه حل های گوناگون وجود دارد و برای کشف تمام جایگزین های ممکن از تداعی آزاد استفاده می شود‌

تفکر همگرا:بصورت خطی به حل مسئله توجه دارد و با منطق و استدلال همراه است.

در تفکر واگرا چهار ویژگی وجود دارد:

اصالت،سیّالی،انعطاف پذیری و بسط

در حافظه ما تجربیات گذشته ذخیره و بازسازی می شود.وقتی بر حل یک مسئله تمرکز میکنیم،نیاز داریم به اطلاعات موجود در حافظه دسترسی داشته باشیم،اما همیشه اطلاعات حافظه کافی نیست و باید به جمع آوری اطلاعات مرتبط بپردازیم.

اطلاعات بیشتردرحافظه،تداعی بیشتر را بدنبال دارد وتداعی بیشتر،دستیابی به ایده های بکرتر.

بنابراین می توان تفکر خلاق را به انفجار هسته ای ذهنی تشبیه کرد.هرگاه یک نشانه را از طریق تفکر واگرا بسط بدهیم،مجددا همین نشانه بسط یافته خود به شکلی واگرا بسط می یابد.بدین ترتیب،یک نشانه بصورت تصاعدی با نشانه های دیگری پیوند می یابد.و به این صورت هست که قارچ انفجار اتمی نشانه ها،در ذهن شکل می گیرد.

حال،منظور از چهار واژه اصالت،سیالی،انعطاف پذیری و بسط چیست؟

اصالت اشاره به منحصربودن و تازگی ایده ها دارد.

منظور از سیالی تعداد ایده هایی است که ظرف مدت معینی تولید می شوند.

انعطاف پذیری تفکر به معنی تنوع و گوناگونی ایده هاست.

و در آخر بسط به معنای توانایی تکمیل یک ایده و افزودن جزئیات وابسته به آن است.

بخشی از کتاب دستورالعمل های فیل آبی برای ایده یابی نوشته:محمد حسین نیرومند

نشر:فرهنگسرای میر دشتی

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.